O spletni strani


Splošno

Prosimo, da pozorno preberete splošne pogoje uporabe spletne strani Zadružne zveze Slovenije, z.o.o. (www.zzs.si), saj vas ti zavezujejo s trenutkom, ko vstopite v našo spletno stran. Šteje se, da ste z vsako interakcijo, opravljeno prek naše spletne strani, seznanjeni s celotno vsebino splošnih pogojev in ste v ponujene splošne pogoje privolili brez omejitev.


Omejitev odgovornosti

Zadružna zveza Slovenije, zadruga z omejeno odgovornostjo, Ljubljana (v nadaljevanju: ZZS) si bo prizadevala za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti, uporabniki pa objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Niti ZZS niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do vsebin, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. ZZS tudi ne more biti odgovorna za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe.

ZZS lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

INFORMACIJE O UPRAVLJAVCU SPLETNE STRANI

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca

 • Zadružna zveza Slovenije, zadruga z omejeno odgovornostjo, Ljubljana
  Miklošičeva 4
  1000 Ljubljana
  Telefon: 01 2441 360
  Faks: 01 2441 370
  E-pošta: info@zzs.si


  Politika zasebnosti


  Varstvo zasebnosti

  Zadružna zveza Slovenije, zadruga z omejeno odgovornostjo, Ljubljana, Miklošičeva 4, 1000 Ljubljana, matična številka: 5021987 (v nadaljevanju: ZZS) obdeluje osebne podatke uporabnikov storitev ZZS in obiskovalcev spletnih strani ZZS v skladu z veljavnimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov 2016/679).

  Osebni podatki

  Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki). Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

  Namen obdelave osebnih podatkov

  Osebne podatke zbiramo in obdelujemo z namenom nudenja storitev ZZS, kar vključuje postopek vpisa v sistem za registrirane uporabnike pri prijavi na dogodke, ki jih organizira ZSS in pri prijavi na e-novice, plačevanje storitev, uporabniško pomoč, odgovarjanje na vaša vprašanja ali zahteve, pošiljanje obvestil o dogodkih, vsebinah in ponudbah na naslov elektronske pošte ter uporabo storitev ZZS. Vaše osebne podatke obdelujemo za zlasti za namen obveščanja in nudenja storitev ZZS pod pogojem, da ste podali privolitev za navedeno obdelavo pri prijavi na dogodke ZZS ali pri prijavi na e-novice. Privolitev za obdelavo podatkov je dana prostovoljno in se lahko v vsakem trenutku prekliče. Prekliče se lahko na zahtevo, dano na elektronsko pošto info@zzs.si, z odjavo na portalu ali z uporabo povezave za odjavo v vsakem prejetem elektronskem sporočilu.

  Vaše osebne podatke lahko obdelujemo dokler naše dejavnosti nesorazmerno ne kršijo vaše zasebnosti.

  Vaši osebni podatki se obdelujejo, dokler obstaja vaša privolitev, ker želimo izpolniti vaša pričakovanja kot naše stranke, in ne želimo, da bi zamudili nove prihajajoče dogodke in ponudbe iz področij svetovanja ZZS, oziroma ker vam želimo zagotoviti celovite pravne informacije. Zbiramo in obdelujemo samo nujne podatke, ki so potrebni za doseganje namena obdelave. Ob registraciji obdelujemo naslednje vaše osebne podatke: ime in priimek, elektronski naslov, firma, funkcija v firmi.


  S potrditvijo piškotkov se strinjate sledenju vašim aktivnostim in interesom na spletnih straneh ZZS in pripadajočih poddomenah.

  Podatke lahko uporabimo za:

  • Izvoz, hramba in obdelava podatkov v orodju za marketinško avtomatizacijo, ki nam pomaga kontinuirano spremljati vaše aktivnosti na vseh straneh ZZS (npr. www.zzs.si), nam omogočajo kontaktiranje, povezano z vašimi aktivnostmi na straneh ZZS, ter agregirane in anonimizirane analize uporabe portala in tamkajšnjih vsebin.
  • Vsi osebni podatki se uporabljajo izključno za namene izvajanja naših storitev, anonimizirane analize ter optimizacijo našega poslovanja in niso dostopni javnosti, razen v primeru, ko nam uporabnik to izrecno dovoljuje s posebno privolitvijo za takšne namene.


  PRIVOLITEV ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV V ZVEZI S PRIJAVO NA E-NOVICE ZADRUŽNE ZVEZE SLOVENIJE, ZADRUGE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO, LJUBLJANA

  V Zadružni zvezi Slovenije, zadrugi z omejeno odgovornostjo, Ljubljana, Miklošičeva 4, 1000 Ljubljana, matična št. 5021987) sledimo načelom transparentnosti in skrbnega ravnanja z osebnimi podatki v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR; v nadaljevanju uredba) in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

  Potrebujemo vašo privolitev, da lahko osebne podatke, ki smo jih pridobili z vašo prijavo na naše storitve, uporabljamo, hranimo in obdelujemo za določene namene. Vse informacije o upravljanju posameznih privolitev najdete v nadaljevanju.

  Privolitve, ki se nanašajo na prijavo na e-novice Zadružne zveze Slovenije, z.o.o.:

  Z izpolnitvijo obrazca za prijavo na prejemanje e-novic Zadružne zveze Slovenije, z.o.o. (v nadaljevanju: ZZS), o aktualnih novicah, ponudbah ter nagradnih igrah ZZS, se uporabnik strinja s posredovanjem podatkov, ki v skladu z zakonodajo veljajo za osebne podatke. V tem primeru so to: e-pošta in IP naslov naprave, s katere se prijavlja. Ob prijavi se ima uporabnik možnost strinjati z uporabo osebnih podatkov v naslednje namene:

  Privolitev za prejemanje informacij in obvestil o aktualnih trendih, dogodkih, novih artiklih in drugih zanimivostih ZZS.

  • uporabo podatkov za pošiljanje rednih e-novic o aktualnih dogodkih, vsebinah in novicah ZZS,
  • uporabo podatkov za občasno pošiljanje ostalih vsebin, kot so obvestila o dogodkih in podobno,
  • izvoz, hrambo in obdelavo podatkov v orodju za marketinško avtomatizacijo, ki nam omogoča pošiljanje teh novic,
  • obdelavo podatkov s psevdonimizacijo (tako, da jih ni mogoče pripisati specifičnemu posamezniku).

  VAŠE PRAVICE NA PODLAGI DANIH PRIVOLITEV

  Skladno z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov lahko zaprosite za informacijo o tem, katere vaše podatke obdelujemo ter zahtevate njihovo brisanje, popravek ali omejitev obdelave. Kolikor je to mogoče, lahko zaprosite za prenos svojih osebnih podatkov. Svoj vpis v sistem za registrirane uporabnike pri prijavi na dogodke, ki jih organizira ZSS oziroma svojo prijavo na e-novice lahko izbrišete v vsakem trenutku, vendar v tem primeru ne boste mogli več uporabljati storitev ZZS, ki so dostopne registriranim uporabnikom. Posameznik lahko od upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva, da stalno ali začasno preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov v prej navedene namene. Takšno zahtevo lahko kadarkoli naslovi na e-naslov info@zzs.si in podrobno navede, katere privolitve želi preklicati.

  Poleg tega ima tudi naslednje pravice:

  • Pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki: posameznik ima pravico do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim, da se seznani z obdelavo in da preveri njihovo zakonitost;
  • Pravico do popravka oz. dopolnitve osebnih podatkov: posameznik ima pravico doseči, da ZZS brez nepotrebnega odlašanja popravi njegove netočne osebne podatke;
  • Pravico do izbrisa osebnih podatkov: posameznik ima pravico doseči, da ZZS brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, v obsegu, kot ga dovoljuje veljavna zakonodaja;
  • Pravico do omejitve obdelave: posameznik ima pravico doseči, da ZZS omeji obdelavo osebnih podatkov, kadar oporeka točnosti osebnih podatkov, kadar je obdelava nezakonita in namesto izbrisa osebnih podatkov zahteva omejitev njihove uporabe, ter v primerih, ko ZZS njegovih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo njegovih pravnih zahtevkov;
  • Pravico do prenosljivosti podatkov: posameznik ima pravico, da prejme svoje osebne podatke, ki jih je posredoval ZZS v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, ter pravico da te podatke ZZS posreduje drugemu upravljavcu, kadar je do tehnično izvedljivo.
  • Pravico posameznika do ugovora: posameznik ima pravico kadarkoli ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov, ki temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. Ravno tako ima pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov, kadar se ti obdelujejo za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, v kolikor je povezno s takim neposrednim trženjem. Kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se njegovi osebni podatki ne obdelujejo več.
  • pravico do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

  Postopek uveljavljanja pravic

  • Seznanjen/a sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca na e-naslov info@zzs.si.
  • Seznanjen/a sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.
  • Seznanjen/a sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

  Posredovanje osebnih podatkov drugim uporabnikom

  Vaših osebnih podatkov ne posredujemo drugim uporabnikom, razen z vašim izrecnim dovoljenjem ali v primeru zakonske obveze, oziroma zahtev, ki temeljijo na zakoniti dejavnosti uporabnika. Po potrebi bodo osebni podatki posredovani pogodbenim obdelovalcem za namene zagotavljanja podpore strankam, vzdrževanja informacijskega sistema ali podobnih potreb z obvezno zaupnostjo in varstvom podatkov.

  Zaščita osebnih podatkov

  Vaše osebne podatke ščitimo z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, s katerimi zagotavljamo, da se obdelujejo samo nujni podatki in za najkrajše obdobje hrambe glede na namen obdelave ter redno izobražujemo zaposlene o zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov.

  Kontakt za zaščito osebnih podatkov

  Zahteve, pritožbe ali vprašanja, ki se nanašajo na obdelavo in zaščito osebnih podatkov lahko posredujete na elektronski naslov info@zzs.si ali s klicem na telefonsko številko (01) 2441-360. Vsaka zahteva oziroma vprašanje bo rešena najkasneje v roku 30 dni od prejema. Ob kontaktu in prejemu zahteve si bomo prizadevali potrditi vašo identiteto in preprečiti nepooblaščeno obdelavo osebnih podatkov.