Icon 1
Zadružništvo v Sloveniji

V Sloveniji so najbolj pogoste zadruge, ki povezujejo kmete, katere imajo tudi največji gospodarski pomen pri skupnem odkupovanju in trženju kmetijskih in gozdnih proizvodov ter oskrbi kmetov in podeželja ....

Več informacij >>

Icon 2
Prednosti zadružništva

Zadruge so podjetja, ki omogočajo vključevanje različnih gospodarskih subjektov, med njimi tudi majhnih in srednjih podjetnikov oziroma podjetij (kmetov, obrtnikov itd.) v tržno gospodarstvo.

Več informacij >>

Icon 3
Ustanovitev zadruge

Temeljni akt, ki ureja ustanovitev in delovanje zadruge je Zakon o zadrugah, ki določa, da zadrugo lahko ustanovijo najmanj trije ustanovitelji, ki so fizične ali pravne osebe.

Več informacij >>

Icon 6
Načela zadružništva

Zadruge delujejo po mednarodnih zadružnih načelih, katera povezujejo tudi vse slovenske zadruge in Zadružno zvezo Slovenije

Več informacij >>

Bird
Gradivo za kviz Mladi in Kmetijstvo

Pripeti dokumenti in povezava do Zakona o zadrugah

Več informacij >>