V zadruge, članice zveze, je včlanjenih 13.500 slovenskih kmetic in kmetov, ki so hkrati njihovi lastniki, jih upravljajo in z njimi enakopravno poslovno sodelujejo. Kmetje se v zadruge včlanjujejo prostovoljno, z namenom uspešnejšega nastopa na trgu in izboljšanja konkurenčnosti. Temeljna dejavnost zadrug je usmerjena v odkup kmetijskih in gozdarskih pridelkov od lokalnih kmetij tako članov kot nečlanov. Številne zadruge odkupljenim pridelkom in pridelkom lastne pridelave dodajajo vrednost, zlasti s predelavo in trženjem. Zadruge zaposlujejo več kot 2.600 delavcev in so na podeželju pomemben generator razvoja novih delovnih mest. Skozi 150-letno zgodovino so se zadruge razvile v pomembnega partnerja slovenskega podeželja, ki ima dragoceno vlogo pri zagotavljanju socialne varnosti, sooblikuje prostor in kulturno krajino ter pomembno prispeva h kakovosti življenja na podeželju.

Zadruge, članice Zadružne zveze Slovenije, so kot organizacije kmetov eden ključnih deležnikov slovenskega kmetijstva in kratkih verig preskrbe s hrano.

Kmete poslovno povezujejo, so glavni odkupovalec kmetijskih pridelkov in ključni oskrbovalec z repromaterialom, fitofarmacevtskimi sredstvi, semeni, mineralnimi gnojili in močnimi krmili. Zadruge pomembno podpirajo splošno koristne funkcije kmetijstva, zlasti na območjih z omejenimi dejavniki za pridelavo ter v razmerah velike posestne razdrobljenosti.

Članice zveze v povprečju od lokalnih kmetij odkupijo več kot 75 % kmetijskih pridelkov in tudi v celotnem slovenskem odkupu dosegajo pomembne tržne deleže: mleko (79,5 %), klavno govedo (66,1 %), klavni prašiči (53,1 %), grozdje (71,2 %), žita, vključno s koruzo (31,6 %), krompir (17,1 %), vrtnine (17,8 %). V pomembnih količinah odkupujejo tudi sadje, hmelj in les (po podatkih za leto 2021).

Slika o zadruzni

Zadruge v okviru lastne predelave proizvajajo in razvijajo živila najvišje kakovosti in varnosti ter potrošniku zagotavljajo zanesljivo sledljivost porekla. Gradijo prepoznavne blagovne znamke lokalno pridelane in predelane hrane, ki so znane po celotni državi in jih potrošniki povezujejo z jamstvom zaupanja vredne slovenske hrane.

Ključni kupec kmetijskih pridelkov, ki jih zadruge, članice zveze, same ne predelajo, so živilskopredelovalna podjetja, ki delujejo v lokalnem okolju in katerih solastnice so v mnogih primerih zadruge same. Zadruge tako pogosto ne povezujejo samo lokalnega prebivalstva in lokalne kmetijske ponudbe, ampak tudi lokalno industrijo.

Zadruge, članice zveze, imajo v lasti več kot 330 trgovin – živilskih, neživilskih in mešanih, prek katerih oskrbujejo člane in širše podeželje. Številne zadruge na podeželju izvajajo tudi storitve pogodbene pošte, marsikje pa se v njihovih prostorih nahaja tudi bančna poslovalnica. Zadružni domovi so na podeželju pogosto središče kulturnega in umetniškega dogajanja.

Več o zvezi