Dejavnosti pic


Osnovne dejavnosti zadružne zveze so:

Icon 1
Zastopanje članic pred državnimi in lokalnimi organi, v interesnih in drugih organizacijah, na sejmih ter v mednarodnih organizacijah
Icon 3
Informiranje članic in izdajanje glasil ter druge informativne ali strokovne publikacije

Za zadruge članice pripravljamo Zadružni tednik, poslovne informacije Zadružne zveze Slovenije, ki prinašajo najnovejše vesti o aktualnih dejavnostih zveze, sprejeti zakonodaji, javnih razpisih in stanju na kmetijskih trgih, enkrat na leto pa tako za zadruge kot njihove člane izdajamo glasilo Zadružnik. Zadružna zveza Slovenije z namenom informiranja širše javnosti izdaja tudi informativne ali strokovne publikacije. Svoje aktivnosti redno predstavlja širši javnosti tudi prek oddaje Zadružni odmevi na Radiu Ognjišče, ki poslušalcem daje informacije o dogajanju na področju kmetijstva in zadružništva.

Icon 5
Organizacija dogodkov

Zadružna zveza Slovenije za svoje članice organizira redne letne regijske zadružne posvete in letni zadružni kongres z mednarodno udeležbo.

Icon 2
Svetovanje članicam pri pravnih, finančnih in drugih vprašanjih s področja njihovega poslovanja in izobraževanje

Zveza redno, dvakrat na mesec izdaja računovodske, davčne in pravne informacije ter opravlja redno svetovanje članicam pri pravnih, finančnih in drugih vprašanjih s področja njihovega poslovanja. Zadružna zveza Slovenije organizira številne seminarje in delavnice s področja korporativnega upravljanja, finančnega poslovanja, ukrepov kmetijske politike in drugih aktualnih tem.

Dejavnostti pic vmesna


Strokovni odbori

V okviru Zadružne zveze Slovenije delujejo strokovni odbori, ki spremljajo dogajanje na področju vseh sektorjev in pripravljajo stališča zveze na posameznih strokovnih področjih. Strokovni odbori so posvetovalni organi upravnega odbora Zadružne zveze in v okviru svojega delovanja podajajo strokovna mnenja, usmeritve in predloge za nadaljnje delo Zadružne zveze Slovenije na posameznih področjih.


Strokovni odbori pri upravnem odboru Zadružne zveze Slovenije v obdobju 2020–2024:

  • strokovni odbor za zelenjadarstvo in sadjarstvo
  • strokovni odbor za govedorejo in mleko
  • strokovni odbor za prašičjerejo
  • strokovni odbor za gozdarstvo
  • strokovni odbor za poljedelstvo
  • strokovni odbor za vinogradništvo in vinarstvo
  • strokovni odbor za trgovinsko dejavnost
  • strokovni odbor za kmetijsko politiko in zakonodajo
  • strokovni odbor za poslovno sodelovanje in razvoj