Združuje 84 članskih organizacij iz 33 evropskih držav iz vseh gospodarskih sektorjev. Prek svojih članov Cooperatives Europe zastopa 141 milijonov članov zadrug, ki upravljajo 176.000 zadružnih podjetij in zagotavlja 4,7 milijonov služb evropskim državljanom. Član zadruge je skoraj vsak peti prebivalec Evrope.

Področje dela Cooperatives Europe je razdeljeno na pet področij:

  • podjetništvo in socialna ekonomija,
  • gospodarsko sodelovanje,
  • podpora zadružnemu razvoju,
  • zakonodajni okviri zadrug,
  • mladina.