Organi zveze

Člani upravnega odbora Zadružne zveze Slovenije v obdobju 2024-2028

Borut Florjančič

Predsednik

Karmen Sadek Pučnik

Podpredsednica

Silvan Peršolja

Podpredsednik

Janez Okorn

Član

Stane Levart

Član

Marjan Colja

Član

Franc Černe

Član

Ivan Drev

Član

Samo Mohorčič

Član

Matej Biščak

Član

Anton Žnideršič

Član

Danilo Rihtarič

Član

Marjan Kramberger

Član

Tatjana Malešič

Članica

Branko Valenko

Član

Člani nadzornega odbora Zadružne zveze Slovenije v obdobju 2024-2028

mag. Marko Jurak

Predsednik

Mojca Papler

Podpredsednica

Anka Miklavič Lipušček

Članica

Slavko Petovar

Član

Anton Strah

Član