ICA

Mednarodna zadružna organizacija (International Cooperative Alliance – ICA) združuje, zastopa in nudi storitve zadrugam po celem svetu. Zadružna zveza Slovenije je njena polnopravna članica od leta 2004.

Več informacij ...

Cooperatives Europe

Cooperatives Europe je podružnica Mednarodne zadružne zveze ICA in zastopa zadružna podjetja ter promovira zadružni poslovni model v Evropi.

Več informacij ...

COGECA

Združenje kmetijskih zadrug (Confédération générale des coopératives agricoles – COGECA) zastopa splošne in specifične interese evropskih kmetijskih, gozdarskih in ribiških zadrug v evropskih inštitucijah in drugih socialno-ekonomskih organizacijah, ki vplivajo na politično odločevanje v Evropski uniji.

Več informacij ...

Pomembnejši zadružni sistemi v tujini

Več informacij ...