Svoj sedež ima v Bruslju in deluje prek štirih regionalnih uradov (Afrika, Severna in Južna Amerika, azijsko-pacifiško področje in Evropa), osmih sektorskih organizacij (kmetijstvo, bančništvo, trgovina, ribištvo, zdravje, stanovanjska problematika, zavarovalništvo, industrija in storitve) ter petih odborov in mrež (spol, raziskave, zakonodaja, mladina in razvoj).

Ustanovljena je bila leta 1895 in je s tem ena najstarejših nevladnih organizacij na svetu, ki zastopa več kot 1,2 milijarde članov zadrug po celem svetu. ICA nudi okrog trem milijonom zadrugam po svetu prostor za izmenjavo izkušenj, strokovnega znanja in usklajene dejavnosti za zadruge in zadružništvo.

V ICA je trenutno včlanjenih 312 zadružnih organizacij iz 109 držav.

Članice ICA so tako nacionalne kot tudi mednarodne zadružne organizacije z vseh področij gospodarstva, kot so kmetijstvo, bančništvo, ribištvo, zdravje, zavarovalništvo, storitve itd.