Nemška zveza Raiffeisen

Nemška zadružna zveza Raiffeisen (Deutscher Raiffeisenverband e.V. – DRV) je krovna organizacija nemških zadružnih kmetijskih in živilskih podjetij. Ustanovljena je bila leta 1948. Zastopa interese okrog 2.000 članskih podjetij s področja kmetijskega trgovanja, kot tudi predelave živalskih in rastlinskih proizvodov in skupaj ustvarijo okrog 66 milijard € prometa (2019). Članice DRV so pomembni igralci na področju nemškega kmetijstva in živilstva, saj predstavljajo 66 % predelave mleka, 50 % trgovanja žit in oljnic, 33 % trgovanja živine in 33 % proizvodnje vina. Zadruge DRV zaposlujejo skupaj okrog 92.000 ljudi. DRV je članica krovne organizacije Nemške Zadružne in Raiffeisen zveze, ki je bila ustanovljena 1972 in združuje poleg DRV tudi kreditne, potrošniške in ostale zadruge.

Spletna stran zveze Raiffeisen

Zveza italijanskih zadrug

Zveza italijanskih zadrug (Alleanza delle Cooperative Italiane - ACI) je bila ustanovljena leta 2011 s strani Splošne zveze italijanskih zadrug (Associazione Generale Cooperative Italiane – AGCI), Nacionalna liga zadrug in vzajemnosti (Lega nazionale delle Cooperative e Mutue – Legacoop) in Konfederacija italijanskih zadrug (Confederazione cooperative Italinae – Confcooperative). ACI zastopa 39.500 zadružnih podjetij, ki zaposlujejo okrog 1,2 mio ljudi, ustvarijo okrog 150 milijard € prometa in združujejo preko 12 milijonov članov. ACI med drugim predstavlja v Italiji 16 % vseh bank, 35 % trgovine na drobno in distribucija, 35 milijard € lokalne kmetijske in živilske proizvodnje in 90 % zadrug, ki se vključujejo v dobrodelne dogodke, kjer 355.000 zaposlenih nudi 7 milijonov Italijanom socialne in zdravstvene storitve.

Spletna stran zveze italijanskih zadrug

Kmetijsko živilske zadruge Španije

Kmetijsko živilske zadruge Španije (Cooperativas Agro-Alimentarias de Espana - CAAE) je bila ustanovljena leta 1989 kot Konfederacija španskih kmetijskih zadrug, kjer so se združile zveze AECA in UCAE. CAAE zastopa interese španskih zadrug pred državnimi institucijami, institucijami EU in ostalimi socialnimi in ekonomskimi nevladnimi organizacijami. Hkrati nudi za svoje člane tudi izobraževanja, obveščanja, svetovanja…

Spletna stran kmetijsko živilske zadruge Španije

Irska zadružna družba

Irska zadružna družba (Irish Co-operative Organisation Society – ICOS) je bila ustanovljena leta 1894 kot Irska kmetijska družba, ki se je kasneje preimenovala v ICOS. ICOS zastopa preko svojih članic 150.000 članov, zaposluje preko 12.000 ljudi (na Irskem, v tujini še dodatnih 24.000) in skupaj ustvarijo preko 15 milijard prometa. Zadruge članice ICOS so aktivne v sedmih sektorjih: predelava mleka, živinoreja, trgovina, storitve, prehrana, ribištvo in pijača ter svetovanje in izobraževanje.

Spletna stran irske zadružne družbe

(Francoske) Kmetijske zadruge

Kmetijske zadruge (La Cooperation Agricole - LCA) je v Franciji edina predstavnica kmetijskih, živilskih, predelovalnih in gozdarskih zadrug. Zastopa 2.300 kmetijskih in živilskih zadrug ter zaposlujejo 190.000 ljudi. LCA zastopa interese zadružništva v številnih komisijah in odborih, tako doma kot tudi v tujini. Zadruge članice delujejo v številnih kmetijskih sektorjih (med drugim mleko, živinoreja, poljedelstvo, gozdarstvo, vino in žgane pijače, med, kmetijska oprema, zelišča in rastline za zdravstvo in izdelavo parfumov, sadje in zelenjava, krmila in elektrika) in so razvile številne živilske blagovne znamke. Več kot tričetrt kmetov je članov vsaj ene zadruge in tako dobavlja surovino za vsaj eno zadružno blagovno znamko. 550 zadrug deluje na področju ekološkega kmetijstva in živilstva, kjer odkupijo vsaj 70 % ekoloških poljščin in 40 % ekološkega mleka.

Spletna stran (Francoske) Kmetijske zadruge

Nizozemski svet za zadružništvo

Nizozemski svet za zadružništvo (Nationale Coöperatieve Raad – NCR) je zveza od in za nizozemske zadruge, ki služi kot center znanja in svetovanja, ki svoje storitve ponuja tako zadružnim zvezam, kot tudi posameznim zadrugam. NCR se pri sovjem delu osredotoča na članstvo, upravljanje, finančno svetovanje, zakonodajo in mednarodni odnosi. NCR je bila ustanovljena leta 1934 s strani kmetijskih in potrošniških zadrug. Danes so člani tudi iz drugih sektorjev, kot so: zavarovalništvo, transport in logistika, zdravstvo in energetika.

Spletna stran nizozemskega sveta za zadružništvo

Zveza finskih zadrug Pellervo

Pellervo je bila ustanovljena leta 1899. Danes štejejo na Finskem okrog 4.000 zadrug s skupaj 7 milijonov članov, okrog 80 % Fincev je član vsaj ene zadruge, skupaj ustvarijo več kot 30 milijard € prometa. Zadruge so pogosto vodilne v svojem sektorju: 97 % mleka in 80 % mesa na Finskem odkupijo zadruge. Potrošniške zadruge pokrivajo več kot 45 % potrebščin in zadružna finančna skupina OP je največja banka na Finskem. V Pellervo je včlanjenih 500 zadrug in drugih organizacij. Skoraj vse kmetijske zadruge so včlanjene v Pellervo, kljub temu pa so več kot polovica članov zadružne banke.

Spletna stran zveze finskih zadrug Pellervo

Nacionalna konfederacija kmetijskih zadrug in kmetijskih posojil Portugalske

Nacionalna konfederacija kmetijskih zadrug in kmetijskih posojil Portugalske (Confederacão Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal – CONFAGRI) je bila ustanovljena 1985 z namenom pospeševanja rasti in razvoja zadružnega sektorja. Ustanovljena je bila s strani zvez FENALAC (Nacionalna zveza mlekarskih zadrug), FENACAM (Nacionalna zveza vzajemnih kmetijskih kreditnih bank) in FENADEGAS (Nacionalna zveza vinarskih zadrug Portugalske). Danes so v Confagri zastopani tudi oljkarske, gozdarske, sadjarske, oskrbne, živinorejske in čebelarske zadruge.

Spletna stran nacionalne konfederacije kmetijskih zadrug in kmetijskih posojil Portugalske

Latvijska zveza kmetijskih zadrug

Latvijska zveza kmetijskih zadrug (Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija - LLKA) je bila ustanovljena leta 2002 in združuje okrog 50 kmetijskih in gozdarskih zadrug, ki delujejo na področju mleka, žitaric, sadja, zelenjave, itd. LLKA se zavzema ustvarjanje dolgoročnih pogojev za sodelovanje med kmeti in gozdarji in promovira prednosti zadružništva na področju kmetijstva in gozdarstva.

Spletna stran latvijske zveze kmetijskih zadrug

Litvanska zveza kmetijskih zadrug

Litvanska zveza kmetijskih zadrug (Kooperacijos kelias LŽŪKA) je bila ustanovljena leta 2000. Je nevladna neprofitna organizacija, ki združuje in zastopa litvanske zadruge. Trenutno je včlanjenih 15 članov – zadrug in zadružnih podjetij iz različnih kmetijskih sektorjev.

Spletna stran litvanske zveze kmetijskih zadrug

Zadruge Malte

Zadruge Malte (Koperattivi Malta) so nevladna organizacija, ki je bila ustanovljena na podlagi Zakona o zadrugah v letu 2001 za namen zastopanja in promoviranja zadružnega gibanja na Maltskih otokih. Trenutno je včlanjenih 59 zadrug.

Spletna stran zadruge Malte

Zadružna zveza Srbije, zveza kmetijskih zadrug

Spletna stran Zadružne zveze Srbije, zveze kmetijskih zadrug