logo  
 
 
   
 
  Uporabnik
  Geslo
  Zapomni si geslo
 
ZAČNITE TUKAJ
Naslovnica
Predstavitev
Pravila in zakoni
Novice
EU kotiček
Zadružništvo
Koristne povezave
 
 
     
   
     
 
 
     
   
     
Zadruge prejemnice odličij na mednarodnih ocenjevanjih v okviru AGRA 2015

Pod okriljem mednarodnega kmetijskega sejma AGRA v Gornji Radgoni potekajo ocenjevanja kakovosti. Zadruge so s svojimi izdelki sodelovala na 36. mednarodnem ocenjevanju mesa in mesnih izdelkov in 19. mednarodnem ocenjevanju sadnih sokov, pijač in vod. V nadaljevanju vam predstavljamo medalje za meso in mesne izdelke zadrug in medalje zadrug pri ocenjevanju sadnih sokov, pijač in vod. Ostale medalje, ki so jih prejele podjetja in kmetije, si lahko ogledate na spletni strani Pomurskega sejma www.pomurski-sejem.si

Na mednarodnem ocenjevanju kakovosti mesa in mesnih izdelkov so tri zadruge, članice ZZS prejele:

  • Kmečka zadruga Sevnica z.o.o. srebrno medaljo za Sevniško tradicionalno salamo, panceto krško-poljskega prašiča in prekajeno šunko s kožo. 
  • Kmetijska zadruga Rače z.o.o. zlato medaljo za domačo suho šunko, srebrno medaljo za klobaso s sirom in domačo klobaso KZ Rače. Srebrno medaljo za tržno ponudbo zorjene goveja pljučna, čevapčiči KZ Rače ter bronasto medaljo za ekološke hrenovke in delikatesno slanino. 
  • KZ Krka z.o.o. je prejela srebrno medaljo za Gregorjevo domačo klobaso in tlačenko. 
V okviru mednarodnega ocenjevanju sadnih sokov, pijač in vod sta sodelovali tudi dve zadrugi, članici Zadružne zveze Slovenije in sicer: 

  • Kmetijska zadruga Selnica ob Dravi, ki je prejela veliko zlato medaljo za 100 % jabolčni sok – bister in bronasto medaljo za 100 % jabolčni sok – motni. 
  • Kmetijska zadruga Šaleška dolina je prejela zlato medaljo za jabolčni sok - 100 % SLODAR. 
 Iskrene čestitke!

 
Mednarodni zadružni dan 2015

Letošnji 93. mednarodni zadružni dan ICA in 19. mednarodni dan Združenih narodov bomo praznovali v soboto, 4. julija 2015 na temo: »Izberi zadrugo, izberi enakopravnost«. Enakopravnost je osnovna vrednota, ki zagotavlja, da lahko vsi ljudje koristijo prednosti gospodarskega in družbenega razvoja. Kljub temu, živimo v svetu, kjer je neenakopravnost še vedno zelo razširjena. Po zadnjih podatkih ima 0,7% svetovnega prebivalstva 44% vsega bogastva, medtem ko 70% prebivalstva razpolaga le s 3% bogastva. Še vedno so na svetu med drugimi zelo razširjene spolna, starostna, verska in socio-ekonomska diskriminacija. Enakopravnost je že vse od začetka osrednja vrednota zadružništva. Z izbiro zadružne oblike organiziranja, se ljudje po vsem svetu odločajo za demokratični model poslovanja, ki spodbuja enakopravnost.
V zadrugi ima enakopravnost tri pomene:
1. Članstvo je v zadrugah odprto in prostovoljno brez diskriminacije na kakršni koli podlagi. Vsak član ima en glas. Za razliko od konvencionalnih podjetij v zadrugi članstvo ni povezana s finančnimi zmožnosti posameznika.

2. Zadruga deluje v smeri zadovoljevanja potreb in želja svojih članov in za trajnostni razvoj družbe na splošno. Nesporna je vloga zadrug v reševanju problematike revščine, kar zadruge omogočajo s pravično in enakopravno razdelitvijo dohodka. ICA navaja zadružni projekt, ki je potekal v Senegalu, s pomočjo katerega so izboljšali varnost preskrbe s hrano za 1 milijon posameznikov v 60 podeželskih skupnostih. Rezultat projekta je bil tudi izboljšanje dohodka gospodinjstev za 250% in zmanjšanje števila podhranjenih otrok za 35%.

3. Zadruga pri opravljanju svoje dejavnosti, omogočajo vsem - proizvajalcem, delavcem in potrošnikom – priložnost, da sledijo svojim ekonomskim potrebam in željam, da so bolje vključeni v družbo in da imajo dostop do blaga, storitev in ugodnosti, ki jih drugače ne bi imeli. Vrednota enakopravnosti omogoča tudi zadrugi, da je odraz raznolikosti ljudi, za katere deluje.


Zadruge in zadružna podjetja z upoštevanjem enakosti med spoloma; dajanjem priložnosti mladim, vključevanjem manjšin na trg dela; z omogočanjem prehoda iz neformalne v formalno gospodarstvo; zmanjševanjem razlik v plačah; dajanjem gospodarske moči revnim; omogočanjem enakega dostopa do osnovnih virov kot so voda, energija, izobraževanje, finančne storitve in drugo, vsakodnevno dokazujejo, da je možen premik paradigme v smeri enakopravnosti v gospodarskem in družbenem razvoju.

V vseh sektorjih gospodarstva obstajajo primeri zadrug, ki omogočajo enakopravnost. Kreditne zadruge delijo svoje finančne koristi neposredno s svojimi člani z višjimi donosi na prihranke, nižjimi obrestnimi merami za posojila, nekatere kreditne zadruge omogočajo tudi nižje pristojbine. Zdravstvene zadruge zagotavljajo cenovno ugodnejše in dostopnejše zdravstvene načrte za marginalizirane skupine. Zadruge, ki delujejo na področju električne energije za podeželska območja, zagotavljajo osnovni dostop do energije v krajih, kjer jim drugi tega ne bi omogočili. Potrošniške zadruge zagotavljajo dostop do cenovno dostopnih, kakovostnih živil. Vzajemne zavarovalniške zadruge pomagajo prikrajšanim populacijam, da se zavarujejo pred osnovnimi tveganji, s čimer jim omogočijo, da opravljajo svoje dejavnosti v varnejših pogojih.

V okoliščinah, v katerih se bodo globalni izzivi, kot so podnebne spremembe in prehranska varnost povečali in bo njihov vpliv nesorazmeren oziroma večji za tiste, ki so že sedaj v težki situaciji, bo enakopravnost še bolj pomembna. Z diverzifikacijo svetovnega gospodarstva s promocijo in spodbujanjem razvoja zadružne oblike organiziranosti, lahko posamezniki, vlade in družbo pomagamo, da se to spremeni.

Kot podjetja, ki temeljijo na načelu enakopravnosti, ICA poziva vlade, naj spodbujajo nacionalne ukrepe za odpravo neenakosti in Združene narode in mednarodne skupnosti, da postavijo enakopravnost v središče njihovega dela za pripravo razvojnih agend, vključno z reševanjem izzivov, ki so povezane s podnebnimi spremembami, ki upoštevajo vlogo in prispevek zadružnih podjetij. Spletna stran Mednarodnega zadružnega dne ICA: http://ica.coop/en/node/11135

 
Aktualne vsebine za članice
ikona_izzivi   ikona_s_podeželja


Tedenske informacije, ki so namenjene članicam zadružne zveze Slovenije.
Za ogled strani morate biti član Zadružne zveze in prijavljeni na spletne strani.

 


Časopis S PODEŽELJA.SI sporoča informacije o dogajanju na področju kmetijstva in zadružništva, obravnava aktualne teme, ponuja strokovne nasvete za dobro gospodarjenje, novosti na področju zakonodaje in se posveča zdravemu načinu življenja in idejam za prosti čas ter kulinariko. Osrednje mesto v časopisu ima intervju z izbranim gostom. Časopis je brezplačnik Zadružne zveze Slovenije, z.o.o., ki izhaja štirikrat letno.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
   
 
   
 
free hit counters