Letošnji regijski posvet CELJSKE, KOROŠKO-SAVINJSKO-ŠALEŠKE, PTUJSKO-ORMOŠKE, PREKMURSKO-PRLEŠKE, ŠTAJERSKE, DOLENJSKO-BELOKRANJSKE IN POSAVSKE REGIJE bo potekal:

V petek, 26. februarja 2021, s pričetkom ob 9.00 uri, preko spletne platforme MS Teams.

Prijave v spletno platformo MS Teams bodo potekale od 8.30 dalje.

Na letošnjem regijskem posvetu vam bomo skupaj s sodelavci Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja predstavili predvidene ukrepe v obdobju 2021-2022 ter ukrepe predvidene v okviru novega Strateškega načrta za Skupno kmetijsko politiko v obdobju 2023-2027. Pridružili se nam bodo tudi predstavniki Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki bodo predstavili koncept masnih bilanc in napredek pri pripravi zakonodaje na tem področju. Drugi del posveta bo kot vedno posvečen predstavitvi poslovanja zadrug članic, predstavitvi aktivnosti Zadružne zveze Slovenije, z. o. o. in ponudbi Deželne Banke Slovenije.

Posvet je namenjen članicam Zadružne zveze Slovenije, z. o. o. in njihovim članom.

Prijave na posvet zbirajo zadruge, članice zveze do 10. 2. 2021.

Program aktiven gumb, preko katerega dostopimo do programa, ki je pripravljen kot template za delavnico ali pa samo slikica programa.

Oglejte si tudi