Ministrstvo z kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP) v sodelovanju z Zadružno zvezo Slovenije za zadruge članice organizira podrobnejšo predstavitev intervencije IRP 12 - Regijski pristop povezovanja lokalnih proizvodov s poudarkom na ekoloških proizvodih ter podobnih podpor iz področja shem kakovosti in spodbujanja kolektivnih oblik sodelovanja.

Višina podpore na upravičenca znaša največ 460.000 EUR nepovratnih sredstev v petletnem obdobju upravičenosti do podpore. Cilj je podpreti 5 projektov. V okviru te intervencije gre za spodbujanje povezovanja kmetijskih gospodarstev v verigo od pridelovalcev, do predelovalcev, gostinskih ponudnikov, obratov javne prehrane in končnih potrošnikov. Pri tem pa so lahko upravičenci tudi zadruge, ki imajo sposobnost petletni projekt voditi in ga razvijati tudi vnaprej, saj so tradicionalno uveljavljen partner na področju kmetijstva.

Termin je 9. marec 2023. Predstavitev bo s strani predstavnikov MKGP potekala preko spletne povezave in sicer od 9:30 do 11:30.

Program predavanja:

  • 9.30 - 9.50: Regijski pristop povezovanja lokalnih proizvodov s poudarkom na ekoloških proizvodih, Nina Kenda razpoložljiva sredstva: 2.300.000 EUR
  • 9.50 - 10.10: Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti, Robert Pirkovič, razpoložljiva sredstva: 1.429.320 EUR
  • 10.10 - 10.30: Dejavnosti informiranja in promocija proizvodov iz shem kakovosti, Robert Pirkovič, razpoložljiva sredstva: 2.599.974 EUR
  • 10.30 – 11.00: Spodbujanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju, Marija Žamut, razpoložljiva sredstva: 6.500.000 EUR
  • 11.00 – 11.30: Vprašanja s strani zadrug in dodatna pojasnila predavateljev

Prosimo, da svojo prisotnost potrdite najkasneje do torka, 7.3. 2023 na e-mail naslov: barbara.ahcin@zzs.si ali na telefonsko številko 065 556 178, da vam pošljemo povezavo do spletne predstavitve.

Oglejte si tudi