Zadružništvo je namreč poslovni model, ki ima tako v svetu kot v Sloveniji dolgo tradicijo delovanja, ki je preživel številna krizna obdobja, pridobil dragocene izkušnje in znanja, da je danes eden najučinkovitejši poslovnih modelov delovanja zlasti v obdobju gospodarskih, okoljskih in socialnih kriz. Zadruga so podjetja, katerih način delovanja temelji na zadružnih vrednotah in načelih.

Na svetu v številnih gospodarskih panogah - zavarovalništvo, bančništvo, različne industrije, različne storitve, kultura in umetnost, šolstvo, zdravstvo, sociala, kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo - deluje 3 milijone zadrug, ki združujejo več kot 1 milijardo članov in zaposlujejo 10 % vseh delovno aktivnih prebivalcev. V Evropi deluje preko 170.000 zadrug, ki zaposlujemo pet milijonov ljudi. Član zadruge je skoraj vsak peti prebivalec Evrope. Po principu zadružništva delujejo številna znana evropska kot so Groupe Crédit Agricole, Groupe BPCE, REWE Group, ACDLEC - E. Leclerc. V Sloveniji je registriranih 408 zadrug, od teh jih je 60, ki delujejo na področju kmetijstva in gozdarstva, prostovoljno včlanjenih v Zadružno zvezo Slovenije. Slednje združujejo 13.500 družinskih kmetij in na podeželju nudijo 2.600 delovnih mest. Čeprav zadruge, članice Zadružne zveze, predstavljajo le 15 % vseh slovenskih zadrug, ustvarijo 87 odstotkov vseh zadružnih prihodkov in 95 odstotkov vseh zadružnih delovnih mest. Kmetijske in gozdarske zadruge, članice Zadružne zveze Slovenije smo ključni deležnik v verigi oskrbe s slovensko hrano in bistveno prispevamo prehranski varnosti, ob tem pa imamo pomemben prispevek k ohranjanju podeželja slikovitega, obdelanega in socialno varnejšega.

Več o mednarodnem zadružnem dnevu pa si lahko preberete na spletni strani: https://www.ica.coop/

Oglejte si tudi