Težišče sejma bo na mednarodnem letu prosa, mladih v kmetijstvu, inovacijah in digitalizaciji, kmetijstvu v prihodnosti, podnebnih spremembah in vodnih virih, ekološkemu kmetijstvu, hrani iz naše bližine, prehranski varnosti, krepitvi podeželskih območij, biotski raznovrstnosti, gozdu in lesu – našemu bogastvu in prehranski in energetski samooskrbi. Zadružna zveza Slovenije se bo tudi letos skupaj z zadrugami članicami predstavila na lastnem razstavnem prostoru. Kot vsako leto pa bo na sejmu potekal tudi Dan zadružnikov in sicer v sredo 30. avgusta. Več https://www.sejem-agra.si/

Oglejte si tudi