Članstvo v Zadružni zvezi Slovenije, z. o. o.

Članice Zadružne zveze Slovenije, z. o. o., lahko postanejo zadruge s sedežem na območju Republike Slovenije, ki opravljajo kmetijsko ali gozdarsko dejavnost ali katerih sprejem je v interesu zveze.

Članstvo v zvezi je prostovoljno. O sprejemu novih članic odloča upravni odbor. Vsaka članica mora ob vstopu vplačati najmanj en članski delež, kot ga določajo Pravila Zadružne zveze Slovenije, z. o. o.