Prednosti članstva v Zadružni zvezi Slovenije:

  • pospešujemo in podpiramo trajnostni razvoj zadružništva,
  • zastopamo interese naših članic,
  • ustvarjamo poslovne pogoje, ki zadrugam omogočajo tržno konkurenčno poslovanje,
  • skrbimo za ustrezne razvojne možnosti zadružništvu v regijah in po posameznih sektorjih,
  • zavzemamo se za enakopravnost zadrug z drugimi gospodarskimi subjekti, zakonodajo, prijazno do zadrug in njihovih članov, in večjo prepoznavnost zadružništva in zadružnih vrednot v širši javnosti,
  • svetujemo članicam pri pravnih in finančnih vprašanjih ter drugih vprašanjih s področja njihovega poslovanja,
  • sodelujemo v postopkih priprave zakonodajnih predlogov in drugih predpisov,
  • sooblikujemo skupno kmetijsko politiko,
  • organiziramo posvete, izobraževanja in seminarje,
  • skrbimo za zastopanje, promocijo in informiranje naših članic.