Nedvomno ste že opazili obcestne plakate, s katerimi te dni nagovarjamo Slovenijo.

S promocijsko akcijo predstavljamo kmetijske in gozdarske zadruge, članice Zadružne zveze Slovenije (ZZS), in njihovo ključno vlogo pri oskrbi družinskih kmetij s surovinami za pridelavo slovenske hrane, s katero kmetije preko svojih zadrug oskrbujejo končnega potrošnika. Tudi v 330 lastnih zadružnih trgovinah po vsej Sloveniji.

Mogočen kozolec na plakatu simbolizira moč, tradicijo in tesno povezanost slovenske kulture in okolja s slovenskim kmetom. Je naš ponos in temelj hkrati, zato smo ga v ZZS izbrali za prvi nosilni motiv, s katerim izpostavljamo naših 60 zadrug, članic ZZS.


Širši javnosti želimo predstaviti vlogo in pomen kmetijskih in gozdarskih zadrug, članic Zadružne zveze Slovenije za prehransko varnost države, socialno varnost kmečkih družin ter razvoj in slikovitost slovenskega podeželja.

V promocijski akciji, ki poleg plakatov vključuje še poglobljene prispevke v oddaji Ljudje in zemlja, na Radiu Ognjišče, kratke TV video oglase, oglase in članke v časopisih, pa tudi obeležja na prodajnih mestih zadružnih trgovin, na prvo mesto postavljamo zadruge ter z njimi ustanovitelje kmete. Tako kot vsak glas kmeta šteje pri razvoju in delovanju njegove zadruge, naj se vsak glas sliši tudi pri promociji zadružnih zgodb. Naša akcija zato na območju njenega delovanja izpostavlja vsako posamezno zadrugo članico, intenzivno pa nagovarja tudi posamezne uspešne zgodbe.

Želimo si, da bi se kupci v prihodnje še bolj zavedali pomembnosti in spoštovanja do kmečkega dela, domačih pridelkov in izdelkov.

Slovenskemu kmetu pa sporočamo, da je tisti, ki svojo zadrugo soustvarja kot kupec surovin za kmetijsko dejavnost in kot dobavitelj kmetijskih pridelkov, ki jih zadruge predelajo v živila odličnih blagovnih znamk oziroma z njimi oskrbuje slovensko živilsko industrijo ter končnega kupca.

Z izpostavitvijo 330 zadružnih trgovin ponujamo pot do podpore slovenskemu kmetijstvu. Kupci so tisti, ki s svojo izbiro omogočajo ohranjanje in nadaljnji razvoj slovenskega podeželja, tradicije družinskih kmetij, trajnostnih praks in običajev, zaradi katerih je domača pridelava najmočnejši temelj samooskrbe in prehranske varnosti.

Jubilejno leto bo polno zadružnih zgodb. Soustvarjajte jih z nami - vabimo pa tudi k njihovem prebiranju, naj bo to v medijih, na našem Facebook profilu in tudi tu na naših spletnih straneh.

Ponosno povzemamo

Zadružna zveza Slovenije, kot krovna organizacija, združuje 60 kmetijskih in gozdarskih zadrug, ki so navzoče v vseh slovenskih regijah, povezujejo 13.500 družinskih kmetij in zaposlujejo 2.600 delavcev. Zadruge, tudi preko svojih 330 trgovin po vsej Sloveniji, oskrbujejo slovenskega potrošnika z več kot tri četrtine slovenske hrane, ki jo za trg pridelajo družinske kmetije. Številne zadruge imajo svoje klavnice, mesno in mlečno predelovalne obrate, vinske kleti, oljarne in druge obrate, v katerih proizvajajo proizvode lastnih blagovnih znamk vrhunske kakovosti. Kmetje in zadruge z obdelovanjem kmetijskih površin skrbijo tudi za razvoj slovenskega podeželja, ohranjajo podeželje slikovito, obdelano, socialno varnejše.

Preberite tudi