Na letošnjem regijskem posvetu vam bomo skupaj s sodelavci Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja predstavili predvidene ukrepe v obdobju 2021-2022 ter ukrepe predvidene v okviru novega Strateškega načrta za Skupno kmetijsko politiko v obdobju 2023-2027. Pridružili se nam bodo tudi predstavniki Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki bodo predstavili koncept masnih bilanc in napredek pri pripravi zakonodaje na tem področju. Drugi del posveta bo kot vedno posvečen predstavitvi poslovanja zadrug članic, predstavitvi aktivnosti Zadružne zveze Slovenije, z. o. o. in ponudbi Deželne Banke Slovenije.

Posveta bosta potekala:

  • 19. februarja 2021, ob 9 uri za zadruge iz LJUBLJANSKE, KAMNIŠKO-ZASAVSKE, GORENJSKE, JUŽNO-PRIMORSKE, SEVERNO-PRIMORSKE IN NOTRANJSKE REGIJE in
  • 26. februarja 2021, ob 9 uri za zadruge iz CELJSKE, SAVINJSKO-ŠALEŠKE, KOROŠKE, PTUJSKO-ORMOŠKE, PREKMURSKO-PRLEŠKE, ŠTAJERSKE, DOLENJSKE, BELOKRANJSKE IN POSAVSKE REGIJE

Posvet je namenjen članicam Zadružne zveze Slovenije, z. o. o. in njihovim članom.

Prijave na posvet zbirajo zadruge, članice zveze.

Preberite tudi