Poslovni forum predsedstva COGECA: Ključna vloga zadrug pri generacijski prenovi evropskega kmetijstva

V Tarragoni v Španiji je 8. in 9. novembra 2023 potekal poslovni forum predsedstva COGECE*, kjer se je zbralo več kot 250 predstavnikov zadrug, mladih kmetov, evropskih oblasti in kmetijskih strokovnjakov, z namenom, da izmenjajo informacije o vlogi kmetijskih zadrug pri reševanju izziva generacijske prenove, s katero se sooča evropsko kmetijstvo. Foruma sta se udeležila tudi Borut Florjančič, predsednik ZZS in Alenka Marjetič Žnider, vodja oddelka za kmetijstvo, gozdarstvo in zadružništvo ZZS. Tema foruma je izjemno pereča tudi v slovenskem kmetijstvu. Zaskrbljujoč je podatek, da je v Sloveniji manj kot 5 % gospodarjev, ki upravljajo kmetijo in so mlajši od 35 let, medtem ko znaša delež gospodarjev upraviteljev kmetij, ki so starejši od 65 let, kar 35 odstotkov.

Udeleženci foruma so bili enotni, da je prihodnost evropskega kmetijstva prepletena s prihodnostjo mladih kmetov. Med povabljenimi gosti foruma sta bila na dogodku Luis Planas, predsednik Sveta za kmetijstvo in ribištvo (AGRIFISH) in Maciej Golubiewski, vodja kabineta komisarja za kmetijstvo, ki sta poudarila bistveno vlogo zadrug pri podpiranju mladih v kmetijstvu. Udeleženci foruma so bili enotni, da je prihodnost evropskega kmetijstva prepletena s prihodnostjo mladih kmetov. Seznanili so se z dobrimi praksami zadrug, kako spodbuditi mlade kmete tako za članstvo v zadrugi kot za sodelovanje v organih upravljanja in pri vodenju zadrug. Predstavitev dobrih praks je bila tudi dokaz ključne vloge zadrug pri spodbujanju generacijske pomladitve evropskega kmetijstva.

V svojih zaključnih besedah je predsednik COGEGA Ramón Armengol napovedal prihodnjo objavo Tarragonskega manifesta, sklopa skupnih ciljev, ki se bo osredotočal na to, kako lahko zadruge podprejo mlade kmete in generacijsko prenovo evropskega kmetijstva. Manifest, ki naj bi bil objavljen v prihodnjih mesecih, bo začrtal ključne cilje za podporo strokovnemu razvoju mladih kmetov, zagotavljal finančno podporo za njihove projekte in spodbujal njihovo vključevanje v zadružno upravljanje.

*COGECA je okrajšava za Združenje kmetijskih zadrug (Confédération générale des coopératives agricoles – COGECA), ki zastopa splošne in specifične interese evropskih kmetijskih, gozdarskih in ribiških zadrug do evropskih inštitucij in drugih socialno-ekonomskih organizacij, ki vplivajo na politično odločevanje v Evropski uniji. Več informacij www.copa-cogeca.eu

Preberite tudi