ZZS je na podlagi sklepa Strokovnega odbora za vinogradništvo in vinarstvo pri upravnem odboru ZZS 28. 1. 2021 ponovno pozvala MKGP, da se v javnih razpisih za podnebne spremembe ustrezno upoštevajo tudi investicije v mehanizacijo za vinogradništvo, zlasti investicije v obiralne stroje. Stroji za obiranje grozdja bi olajšali delo vinogradnikov, saj lahko lažje organizirajo delo, zlasti pri iskanju ustreznega časa trgatve, da se lahko zagotovi ustrezna kakovost grozdja, kakor tudi enostavnejše in bolj ekonomično rokovanje z grozdjem ter trajnostni razvoj in mednarodno konkurenčnost sektorja v prihodnje. Obiralni stroji za grozdje niso bili vključeni niti v 15. niti v 16. javni razpis, čeprav je bilo na to že večkrat opozorjeno, zlasti s strani Vinske družbe Slovenije. Na omenjeno problematiko je Zadružna zveza Slovenije, z. o. o. opozorila tudi na sestanku z ministrom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano dr. Jožetom Podgorškom, dne 8. decembra 2020.

MKGP je v zvezi z pobudo ZZS odgovorilo, da jo bo preučilo. Pojasnili so, da dopolnitev vsebine bodočih javnih razpisov na podukrepu 4.1 z novimi naložbami oziroma stroški na področju podnebnih sprememb ter izboljšanju okolja, zahteva predhodno spremembo nekaterih ključnih predpisov, ki so podlaga za izvedbo javnih razpisov, in sicer Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz PRP RS za obdobje 2014-2020 ter Pravilnika o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije. MKGP je pojasnilo, da bo pripombe ZZS smiselno upoštevalo pri pripravi naslednje spremembe obeh predpisov, ki ju planira izvesti že v prvi polovici letošnjega leta.

Preberite tudi