Pogoj za začetek pobiranja prispevka v omenjenih sektorjih je le še pridobitev sklepa Evropske komisije o združljivosti sheme državne pomoči s Pogodbo o delovanju Evropske unije. Po prejetju sklepa, se obvezni prispevek za posamezen sektor začne obračunavati prvi dan naslednjega meseca, po objavi naznanila o pridobitvi omenjenega sklepa. Predvideva se, da bo omenjeni sklep prejet v mesecu avgustu letos, kar pomeni, da se bo pobiranje prispevka za oba sektorja pričelo z mesecem septembrom 2020.


»Pobiranje prispevka za oba sektorja se bo pričelo z mesecem septembrom 2020.«
Ime Priimek
Naziv

Uvaja se tudi novost pri pobiranju prispevka in sicer, da bo le-to potekalo preko elektronske aplikacije Evidenca plačila prispevka za promocijo (aplikacija EZPP). Ročno izpolnjevanje in pošiljanje obrazcev tako ne bo več mogoče, aplikacija pa bo nudila možnost pooblaščanja druge osebe za oddajo obrazca s strani zavezanca. Trenutno je ministrstvo v fazi intenzivnega testiranja aplikacije EZPP. Aplikacija in navodila za uporabnike bodo predvidoma pripravljena za uporabo do meseca septembra 2020.

Pomembno:

  • Aplikacija EZPP (ki bo nadomestila stare ročne obrazce) bo dostopna preko spletne strani Naša super hrana
  • Za vstop v aplikacijo EZPP bo potreben certifikat, oziroma kvalificirano digitalno potrdilo
  • Navodila za uporabo aplikacije EZPP (in kontaktna telefonska številka - pomoč uporabnikom) bodo objavljena na spletni strani Naša super hrana.

Pravne podlage o začetku plačevanja prispevkov so že objavljene na spletni strani Naša super hrana.

Preberite tudi