Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v sredo, 11. februarja 2021, organiziralo preko spleta sestanek glede pripomb, ki so bile dane v procesu javne obravnave predloga spremembe Zakona o kmetijstvu na 148. B člen Zakona o kmetijstvu. Omenjeni člen se nanaša na evidenco pridelovalcev zelenjave in zelišč. S tem bi bila vzpostavljena evidenca o predvidenem pridelku in prodaji. Na sestanku je bila podana informacija, da predlog Zadružne zveze Slovenije, ki je bil podan med drugimi pripombami na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu z dne 23. 11. 2020 na 148b. člen, ni bil upoštevan.

Zadružna zveza Slovenije je predlagala, da se evidenca pridelovalcev zelenjave in zelišč razširi tudi na pridelovalce krompirja, pri čemer so zavezanci za vpis vsi tisti, ki tržijo krompir (zgodnji in pozni). Razširjena evidenca bi omogočala pregled pridelave krompirja za trg na državni ravni ter tudi omogočila vključitev krompirja v shemo kakovosti Izbrana kakovost.

Zavezanci za vpis v evidenco pridelovalcev zelenjave in zelišč so tudi nosilci, če se zelenjava oz. zelišča, pridelana na njihovem gospodarstvu tržijo. Vsak pridelovalec ki trži, bi vodil evidenco prodanega blaga. Pridelovalci, ki prodajajo pridelke v zadrugo imajo za izdano blago račun, poenotiti pa je še potrebno dokument iz katerega je razvidna prodaja za proizvajalce, ki prodajajo na tržnici.

Preberite tudi