Zadružna zveza Slovenije je 25. januarja 2024 izvedla prvo letošnjo celodnevno izobraževanje o vodenju v kmetijskih zadrugah z naslovom »Napredno vodenje v kmetijskih zadrugah«, ki se ga je udeležilo več kot 30 vodilnih delavcev iz zadrug, članic zveze. Strokovnjaki s področja vodenja in kadrov so skozi interaktivno razpravo, simulacije in skupinsko delo udeležencem prikazali, kaj je vodenje, kaj so naloge in odgovornosti vodje ter kako lahko stil vodenja in komunikacijo v zadrugi še izboljšamo. Odziv na izobraževanje je bil zelo pozitiven, zato bo zveza v prihodnje nadaljevala s podobnimi in nadaljevalnimi izobraževanji o vodenju zadrug in ekip znotraj zadrug.

Preberite tudi