Ob tem pa opozarjamo, da je te pomoči glede na krizo zaradi enormne rasti stroškov pridelave in reje premalo. Zadružna zveza Slovenije opozarja na kritične razmere v živinoreji. V zadružni zvezi upamo, da bo vlada z ustreznimi ukrepi kmetom in zadrugam, ki so ključni dobavitelj surovine živilsko predelovalni industriji, pomagala še naprej. Zadružna zveza Slovenije apelira na pristojna ministrstva, da se začasen okvir državne pomoči zaradi ukrajinske krize za kmetijstvo in živilsko dejavnost v celoti realizira. Prav zato smo na ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, že predstavili svoje predloge za izboljšanje položaja kmetov in zadrug ter živilsko predelovalne dejavnosti.

Podrobnejši prispevek o stanju v slovenski govedoreji, s komentarji predsednika Zadružne zveze Slovenije Boruta Florjančiča in vodje oddelka za kmetijstvo, gozdarstvo in zadružništvo Alenke Marjetič Žnider si lahko preberete in ogledate v spodjem prispevku, objavljenem 3.7. 2022 v Dnevniku in internetni strani.


Preberite tudi