Podnebne in geopolitične spremembe, evropski in nacionalni zakonodajni okvir ter pričakovanja družbe so pritiski in izzivi, ki krojijo vsakdan ter prihodnost slovenskega in evropskega kmetijstva.

Kmetje in njihove zadruge so se znašli tudi v preseku naraščajočih stroškov in cenovnih pritiskov globalizirane trgovine ter zunanjetrgovinske politike Evropske unije. Da se bomo lahko z izzivi soočili, potrebujemo stabilno in predvidljivo poslovno okolje ter biti prepoznani kot ključni deležniki, brez katerih ni prehoda v trajnostni prehranski sistem.

Krepitev pogajalske moči kmetov v verigah oskrbe s hrano je eden ključnih ciljev zadružnega poslovnega modela, ki je v celoti v lasti, upravljanju in nadzoru kmetov samih.

Da lahko kmetje s svojimi zadrugami to udejanjijo, potrebujejo okrepiti zadružne, t. j. kolektivne kapacitete za zbiranje in skladiščenje ter dodajanje vrednosti svojemu pridelku, kar dodatno spodbuja njihovo gospodarsko, okoljsko in socialno trajnost.

Poslovno povezovanje kmetov in ukrepi vezani na tovrstno povezovanje ter izzivi gospodarskega okolja in podnebnih sprememb so zato vsebine, ki jih nagovarjamo na letošnjem Kongresu Zadružne zveze Slovenije, 13. in 14. marca 2024 z naslovom:


Dežela potrebuje podeželje


Prvi dan kongresa se bo celostno naslovilo ključnost POVEZOVANJA:

  • POVEZANI DRUG Z DRUGIM: s predstavniki domačih in evropskih inštitucij bomo naslovili povezovanje in krepitev verig oskrbe s hrano, vključno z ukrepi za spodbujanje povezovanja.
  • POVEZANI Z GOSPODARSTVOM: ekonomski in kmetijski strokovnjaki nam bodo predstavili napovedi gospodarskega okolja, trende na kmetijskih trgih in pomembnosti poročanja o trajnosti
  • POVEZANI Z NARAVO: naslovili bomo izzive in priložnosti podnebnih sprememb ter označevanje porekla živil v sosednji Avstriji.


Drugi dan kongresa bo:

  • namenjen poslovnemu zajtrku s kadrovskimi vsebinami, gostili bomo tudi predstavnike gospodarstva ter v sproščenem pogovoru naslovili ekipno delo za uspeh celotne organizacije.

Za več informacij se obrnite na: info@zzs.si

Podroben razpored aktualnega, zanimivega in pestrega programa:

Sreda, 13. 3. 2023

9.00 – 9.55

Registracija

10.00 – 10.35

Otvoritev kongresa

Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije

Agnieszka Maliszewska, podpredsednica Cogeca

Mateja Čalušić, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta RS

POVEZANI DRUG Z DRUGIM

10.35 – 11.05

Povezovanje kmetov in krepitev verig oskrbe s hrano v Evropski uniji

Antigoni Aikaterini Tsakona, Direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja, Evropska komisija

11.05 – 11.35

Spodbude za povezovanje slovenskih kmetov in deležnikov

dr. Polona Grahovac, mag. Andreja Komel; Direktorat za kmetijstvo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

11.35 – 12.05

Skupna kmetijska politika danes in jutri v luči ukrajinske krize

Agnieszka Maliszewska, podpredsednica Cogeca, direktorica poljske mlekarske zbornice

12.05 – 12.20

Vodena razprava s publiko

Povezuje: Alenka Marjetič Žnider, Zadružna zveza Slovenije

12.30 – 14.00

Kosilo

POVEZANI Z GOSPODARSTVOM

14.15 – 14.40

Pomladanska napoved gospodarskih gibanj

mag. Mateja Kovač, sekretarka, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj

14.40 – 15.05

Slovensko kmetijstvo v 2022/2023 z napovedjo po ključnih trgih

dr. Tanja Travnikar, mag. Ben Moljk, Kmetijski inštitut Slovenije

15.05 – 15.25

Stanje in napovedi evropskih kmetijskih trgov

Dan Burgar Kuželički, Direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja, Evropska komisija
15.25 – 16.00 ESG, poročanje o trajnostnosti in pomen za zadruge

Mark Jo Moggi, odvetnik in zunanji član Deloitte skupine ekspertov za trajnostnost

16.00 – 16.15

Odmor

POVEZANI Z NARAVO

16.15 – 16.40

Slovensko kmetijstvo in podnebne spremembe

dr. Ajda Bleiweis, Kmetijski inštitut Slovenije

16.40 – 17.05

Obvezno označevanje porekla živil v obratih javne prehrane v Avstriji

Christian Jochum, Avstrijska kmetijska zbornica

17.05 – 17.20

Vodena razprava s publiko

Povezuje: Alenka Marjetič Žnider, Zadružna zveza Slovenije

19.30 – 24.00

Slavnostna večerja z glasbenim programom


Četrtek, 14. 3. 2023

POSLOVNI ZAJTRK

(dogodek je namenjen zgolj zadrugam članicam Zadružne zveze Slovenije)

9.30 – 9.35Uvod v poslovni zajtrk
9.35 – 9.55Priporočila Zadružne zveze Slovenije za izbor in imenovanje direktorja zadruge


Jelena Malnar, Nika Javornik; Zadružna zveza Slovenije
9.55 – 10.00Uvod v drugi del poslovnega zajtrka

10.00 – 11.00

Kako povezati in voditi ekipo za uspeh celotne organizacije?

Sodelujejo:

  • Anisa Faganelj, vodja kadrovske službe, Incom Leone d.d., kadrovska
    managerka leta 2021
  • mag. Matjaž Čemažar, predsednik uprave Domel Holding, d.d.
  • Aleš Dolenc, nekdanji dolgoletni direktor M Sora d.d.
  • Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije

Povezuje: Jelena Malnar, Zadružna zveza Slovenije

Preberite tudi