Ljubljana, 24. marec – Danes so se na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sestali predstavniki Sindikata kmetov Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij ter predstavniki mlekarn in trgovskih verig. Namen srečanja je bil dogovor o nujno potrebni uskladitvi slovenske odkupne cene surovega mleka, ki je trenutno druga najnižja v EU. Istočasno je pred ministrstvom potekal tudi miren zbor kmetov, ki so opozarjali na nevzdržne razmere, ki ogrožajo celoten obstoj dejavnosti.

Slovenski kmetje in njihove zadruge že dalj časa opozarjajo na problematiko prenizke odkupne cene surovega mleka, situacija pa se je z naraščajočimi stroški gnojil, krmil in ostalega repromateriala zaostrila do te mere, da bodo primorani opuščati dejavnost. Vhodne surovine so se namreč podražile od tri do štiri in deloma večkrat, odkupna cena slovenskega surovega mleka pa se je od januarja 2020, t.j. pred začetkom pandemije, in do januarja 2022 dvignila le za 6,6 odstotka. Rast cen vhodnih surovin dodatno poganjajo vojne razmere v Ukrajini.

Razmere so sicer resda podobne po celotni EU, kjer stroški tudi nenadzorovano rastejo, medtem ko se beleži le zmerna rast odkupne cene mleka. A pri tem je potrebno upoštevati dejstvo, da je slovenska odkupna cena surovega mleka z vidika povprečnih evropskih cen podpovprečna tudi v primerjavi z vsemi sosednjimi državami – trenutno je celo druga najnižja v EU, za nami je le Portugalska. Zgovoren je podatek, da so slovenski kmetje v preteklih osmih letih (med letoma 2013 do 2021) prejeli za skupno 158,8 mio evrov manj plačila, kot bi ga, če bi prejemali povprečno evropsko odkupno ceno mleka. To so sredstva, ki bi se lahko investirala v prirejo v mlečnem sektorju, tudi z namenom prilagoditve kmetijskih gospodarstev okoljskim zahtevam in dobrobiti živali. S temi sredstvi bi slovenski kmetje izboljšali svoj konkurenčen položaj na evropskem trgu in lažje zadostili pričakovanjem potrošnikov in širše družbe.

Predstavniki kmetov zahtevajo zvišanje odkupne cene za 5 centov

Predstavniki Sindikata kmetov Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije so na današnjem srečanju poudarili, da je za dolgoročno preživetje slovenskega mlečnega sektorja potrebno s strani mlekarn in trgovinskih verig kmetu takoj priznati zvišanje odkupne cene za 5 centov na kilogram surovega mleka, oblikovati transparenten in vzdržen model oblikovanja cene na mesečnem nivoju, ki bo vključeval tudi obračun surovega mleka na utežno enoto (ki se tudi sicer uporablja pri določanju kakovostnih parametrov in poročanju v uradne evidence) in ne na volumensko, ter plačilo mlečne maščobe v celoti, ne le do določenega deleža (v številnih primerih le do 4,2 %).

Glede na hitro zaostrovanje razmer na kmetijskih trgih, zlasti zaradi rasti cen vhodnih surovin, lahko ob neustreznem usklajevanju odkupnih cen kmetijskih pridelkov, že v bližnji prihodnosti pričakujemo množično opuščanje živinorejske dejavnosti in posledično nezadostno samooskrbo države tudi na področju mleka in govejega mesa, ki je bila do sedaj zagotovljena. S tem se lahko v prihodnje bistveno poslabša dolgoročna prehranska varnost države. Predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved opozarja: »Mlečna veriga je razpokana. Če se bo zlomila, bomo ostali brez slovenskega mleka. Zato opozarjam vse deležnike in tudi potrošnike, da potrebujemo drug drugega.«

ZZS pozvala vse člene verige k razumnim odločitvam

Zadružna zveza Slovenije, ki preko zadrug članic povezuje družinske kmetije, ki pridelajo kar 80 % slovenskega mleka za predelavo v mlečne proizvode, se pridružuje zahtevam Sindikata kmetov Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Da je potrebno prisluhniti zahtevam kmetov in na slovenskih kmetijah ohraniti mlečno proizvodnjo, so poudarile tudi mlekarne v zadružni lasti in pri tem izpostavile, da pričakujejo razumevanje trgovinskih sistemov. Brez ustreznega plačila namreč kmetijska gospodarstva ne bodo več zmožna zagotavljati zadostne količine mleka, s čimer se bo siromašila ponudba raznovrstnih kakovostnih slovenskih mlečnih izdelkov na trgovskih policah.

Da je situacija resna tako pri kmetih kot v živilsko predelovalni industriji, je poudaril tudi predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič. Zato je potrebna takojšnja uskladitev cen s stroškovnimi razmerami v prireji mleka, vzpostavitev vzdržnega modela oblikovanja odkupne cene surovega mleka v bližnji prihodnosti in pravična porazdelitev vrednosti v celotni verigi. »Cene vhodnih surovin resda rastejo po celotni EU in kljub temu, da imajo evropske mlekarne tudi podobne težave, nudijo svojim dobaviteljem višje cene kot slovenske mlekarne,« je poudaril. »Slovenski kmetje potrebujejo odgovor zdaj! Zato pozivam vse člene verige k razumnim odločitvam, ki bodo omogočile kmetom ohranitev dejavnosti in potrošnikom dostop do kakovostnih slovenskih živil po razumnih cenah. Dvig cen je potreben čez celo verigo, vendar se povečanje odkupne cene surovega mleka lahko naprej v verigi, tudi v maloprodajni ceni za končnega potrošnika, odrazi kvečjemu v enakem nominalnem dvigu in ne enakem procentu.«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je obvezalo, da bo vzpostavilo zakonodajni okvir, ki bo uredil odkupne pogoje za surovo mleko, vključno z obračunom na kilogram. Prav tako je minister dr. Jože Podgoršek izpostavil, da je potrebno najti način, da slovenski kmet, ki je trenutno v resnično težkem položaju, za surovo mleko ne bo prejel manj kot je evropsko povprečje.

Vsi predstavniki deležnikov v verigi so se strinjali, da nadaljujejo konstruktiven dialog, s ciljem ohranitve slovenske prireje mleka in zaščite slovenskega potrošnika.

Dodatne informacije:

Alenka Marjetič Žnider, vodja Oddelka za kmetijstvo, gozdarstvo in zadružništvo, alenka.marjetic.znider@zzs.si

Priloga:

  • Grafična ponazoritev gibanja indeksov cen vhodnih surovin in mleka
  • Grafična ponazoritev gibanja odkupnih cen mleka v EU 2018 - 2022

Preberite tudi