Ljubljana, 4. 7. 2022 - Zadružna zveza Slovenije (ZZS) in kmetijske zadruge članice, ki odkupujejo slovensko pšenico, smo bile v petek, 1. 7. 2022, iz medijev obveščene, da naj bi država odkupila vso slovensko (krušno) pšenico. ZZS s svojimi članicami namero države pozdravlja in želi konstruktivno sodelovati, da se v čim večjem obsegu realizira. Vendar pa opozarjamo, da se je 1. 7. 2022 žetev pšenice že začela in bo predvidoma v primeru ugodnega vremena v pretežni meri zaključena do konca tega tedna. Zato smo pristojno ministrstvo pozvali k takojšnjemu sestanku.

ZZS in kmetijske zadruge članice, ki odkupujejo slovensko pšenico, smo bile v petek, 1. 7. 2022, iz medijev obveščene, da naj bi država odkupila vso slovensko pšenico. ZZS je danes dopoldne Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvestila, da se je 1. 7. 2022 žetev pšenice že začela v polnem obsegu, in da bo ob ugodnih vremenskih pogojih v pretežni meri zaključena do konca tega tedna. Pristojno ministrstvo je ZZS obvestila, da kmetijske zadruge članice, ki so v 100 % lasti kmetov, pšenico sukcesivno že odkupujejo. Zaradi pomanjkanja skladiščnih kapacitet na primarni ravni (t. j. pri kmetih in njihovih zadrugah) in z namenom, da kmetom zagotovijo takojšnje plačilo, so zadruge pšenico primorane prodati sproti. V interesu slovenskih kmetov in kot dober gospodar jo prodajajo najboljšemu ponudniku.

Zadružna zveza Slovenije in zadruge odkupovalke smo pristojno ministrstvo zaprosile za takojšen sestanek, na katerem nam bi bila predstavljena namera Vlade Republike Slovenije (časovnica odkupa, kakovostni parametri, odkupne cene, plačilni roki…). Glede na dejstvo, da bo žetev do konca tega tedna večinoma zaključena, in da so zadruge zaradi pomanjkanja skladiščnih kapacitet primorane pšenico prodati takoj, v nasprotnem primeru državi ne bodo mogle zagotoviti pričakovanih količin krušne pšenice.

Dodatne informacije: Alenka Marjetič Žnider, vodja Oddelka za kmetijstvo, gozdarstvo in zadružništvo pri Zadružni zvezi Slovenije (alenka.marjetic.znider@zzs.si).


Preberite tudi