ZZS v času bolezni COVID-19 vsak teden zadruge zaprosi za posredovanje aktualnih podatkov o težavah pri poslovanju, ki jih imajo zlasti pri trženju kmetijskih proizvodov, pri nabavi repromateriala, pri logistiki, idr. Prav tako ZZS evidentira težave zadrug v zvezi z nabavo zaščitne opreme in organiziranjem delovnega procesa zaradi epidemije ter druge morebitne težave, s katerimi se srečujejo pri poslovanju. ZZS nato o težavah, s katerimi se soočajo zadruge, obvesti MKGP in druge pristojne institucije ter jih pozove k ukrepanju.


ZZS je v času bolezni COVID-19 na MKGP posredovala tudi številne predloge za rešitev nastalih težav zadrug.
Zadružna zveza Slovenije

ZZS je v zadnjem obvestilu MKGP seznanila z aktualnim stanjem v zadrugah in predlagala, da se zadrugam nameni finančne pomoči. Ponovno je pozvala MKGP k podaljšanju finančne pomoči za sektor govejega in prašičjega mesa. Čimprejšnjo pomoč zaradi izpada prihodka je predlagala tudi v sektorjih zelenjave, krompirja, sadja (jabolka) in vinogradništva. Zaradi zaprtja gostinskega sektorja pričakujejo zadružne vinske kleti izjemno velik izpad prihodka (cca. polovičen), bremenijo pa jih tudi velike zaloge. ZZS je ponovno pozvala k čimprejšnjemu ukrepu krizne destilacije vina. Opozorila je, da zadruge poročajo o hitri rasti cen gnojil in krmil ter na oteženo delo zaposlenih v zadružnih prodajalnah zaradi nastalih razmer in ukrepov.

Preberite tudi