S 15. februarjem se bodo lahko odprle vse trgovine, potrošniki ne potrebujejo testa
Vlada Republike Slovenije

Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS se glede na veljavni odlok izjeme širijo na opravljanje trgovinske dejavnosti, kot jo ureja zakon, ki ureja trgovino, ne glede na vrsto blaga in prodajno površino, kar pomeni, da so dovoljene vse trgovinske dejavnosti brez omejitev. Zato se iz veljavnega Odloka črtajo vse alineje, ki so do sedaj urejale izjeme na področju trgovine in se jih nadomesti z novo izjemo.

Sprememba je tudi pri prodaji kmetijskih pridelkov na kmetijah, ki je z novim odlokom vključena v izjemo, ki dovoljuje osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih. Pri storitvah strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja je na novo določeno, da se jih lahko udeleži do 10 oseb.

Obvezno testiranje in pogoj negativnega testa za izvajalca oziroma zaposlenega v trgovinski dejavnosti ostaja. Za zaposlene v trgovinski dejavnosti bo uveljavljen protokol o presejalnem testiranju, stroške testiranj bo povrnila država.

Ta odlok začne veljati 13. februarja 2021 in velja do 19. februarja 2021, uporabljati pa se začne 15. februarja 2021.

Za dvolastnike ali najemniki zemljišč podaljšan rok za prehod meje na 10 ur

Nov Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 omogoča vstop brez karantene in negativnega testa tudi za cepljene proti COVID-19 in tiste, ki so ga preboleli. Podaljša se rok za prehod meje z osem na deset ur, in sicer za dvolastnika ali najemnika zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najkasneje v desetih urah po prehodu meje. Ta odlok začne veljati 13. februarja 2021 in velja do 19. februarja 2021.

Odpravljena omejitev gibanja med občinami in dovoljeno zbiranje do deset ljudi

S spremembami Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 vlada odpravlja omejitev gibanja med občinami in dovoljuje zbiranje do deset ljudi.

Odloki so objavljeni v Uradnem listu RS, št. 20 / 11. 2. 2021.

Več o odlokih ...

Preberite tudi