Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom je podaljšan za obdobje od 6. do 12. 3. 2021.

Za Obalno-kraško regijo še naprej veljajo omejitve, kot so določene za rdečo fazo.

V dveh regijah z boljšo epidemiološko sliko, to sta Jugovzhodna Slovenija in Posavska regija, je gostinske dejavnosti možno opravljati na terasah in vrtovih gostinskih obratov, pri čemer je potrebno upoštevati naslednje:

  • sprostitev velja od ponedeljka, 8. 3. 2021;
  • dejavnost se sme izvajati med 6. in 19. uro;
  • dovoljena je strežba le za mizami, ob upoštevanju razdalje med osebami 1,5 m in najmanj 3 m med robovi miz;
  • za eno mizo lahko sedijo največ 4 osebe;
  • največje število oseb, ki so lahko hkrati na terasi ali vrtu gostinskega obrata, je določeno ob upoštevanju prej omenjenih razdalj in mora biti vidno prikazano ob vstopu na teraso ali vrt.

Besedilo odloka (Uradni list RS, št. 30 / 4. 3. 2021, stran 2046)

Preberite tudi