Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, sprejetim 5. 2. 2021, se ohranjajo enake izjeme, kot so vsebovane v veljavnemu odloku, dodatno pa se v statističnih regijah z bolj ugodno epidemiološko sliko izjeme še nekoliko širijo. Prav tako se vse statistične regije v Republiki Sloveniji obravnava kot rdeče statistične regije z bolj ugodno epidemiološko sliko.

Izjeme od prepovedi, ki niso pogojene z izvedbo testa, veljajo med drugim tudi za:

  • osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
  • premične stojnice za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov kmetovalcev,

Izjeme od prepovedi, ki zahtevajo izvedbo testa, pa veljajo med drugim tudi za:

  • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,
  • kmetijske prodajalne,
  • prodajalne s površino do 400 m2, ne glede na vrsto blaga,
  • tržnice,

Odlok opredeljuje pogoje glede testiranja za zaposlene in potrošnike za ponujanje in prodajanje blaga in storitev v okviru izjem, ki zahtevajo izvedbo testa ter začetek veljavnosti.

(Uradni list RS, št. 17 / 5. 2. 2021, stran 1203)

Več o odloku ...

Preberite tudi