3. člen Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah določa začasni ukrep vlaganja vlog brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom.

Več o tem ...

Preberite tudi