Zakon prinaša podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo ter prevzem dela bremena za dvig minimalne plače.

Zakon v 5. členu določa pomembne spremembe 116. člena PKP6 (povezava na PKP6), ki za kmetijstvo določa finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka. Za dopolnilne dejavnosti se bo izpad dohodka ugotavljal na nivoju posameznega nosilca kmetijske dejavnosti na kmetiji, upravičeno obdobje pomoči po 116. členu pa je določeno od 1. oktobra 2020 do 30. junija 2021, s čimer bo med drugim omogočeno kontinuirano izvajanje pomoči v sektorju govedoreje.

V 58. členu zakon določa tudi začasni ukrep na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane in sicer višjo silo in izjemne okoliščine pri izvedbi ukrepov kmetijske politike, povezane z zamejitvijo širjenja virusa SARS-CoV-2. Aktivnosti in ukrepi za zamejitev širjenja virusa SARS-CoV-2, za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic, se za namene financiranja, upravljanja in spremljanja ukrepov kmetijske politike v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, priznajo za izjemno okoliščino v skladu z veljavnimi predpisi glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 v primeru označitve prašičev, goveda in drobnice, če ta ni opravljena znotraj rokov določenih v predpisih, ki urejajo identifikacijo in registracijo živali. V zakonu so opredeljeni tudi kriteriji za priznanje izjemne okoliščine.

(Uradni list RS, št. 15 / 4. 2. 2021, stran 1001)

Več o zakonu ...

Preberite tudi