Namen sklopa osmih spletnih delavnic pod nazivom neMOČ podeželja, ki jih organizira Zveza slovenske podeželske mladine, je razširiti dojemanje duševnega zdravja ter opolnomočiti različne deležnike za prepoznavanje raznovrstnih duševnih stisk na podeželju ter spoznati načine, kako se z njimi soočiti. Delavnice bodo potekale v februarju in marcu 2021 preko spletne aplikacije ZOOM. Naslednja delavnica bo 18. februarja 2021.

Več o projektu in prijavi na delavnice najdete na tej povezavi.